Giới thiệu

Công ty cổ phần An Lộc
Nghệ An Chung bước cùng doanh nghiệp đi con đường ngắn nhất đến với khoáng sản.

Được thành lập năm 2003, An Lộc là công ty đi tiên phong về dịch vụ tư vấn khoáng sản ở mảnh đất Nghệ An, trong 7 năm xây dựng và phát triển, đến nay chúng tôi tự hào đã tư vấn cho hơn 100 doanh nghiệp đã và đang khai thác khoáng sản trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Và mong muốn sẽ cùng đồng hành thêm nhiều doanh nghiệp trong những năm tới. Lãnh đạo và nhân viên của công ty gồm những kỹ sư khai thác lộ thiên, thạc sỹ khai thác mỏ, kỹ sư thăm dò, kỹ sư môi trường, kỹ sư địa chất thuỷ văn, thạc sỹ địa chất dày dặn kinh nghiệm, đây là nguồn nhân lực quan trọng để công ty trưởng thành như hôm nay. Bên cạnh sự phát triển của công ty không thể thiếu các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tin tưởng và ủng hộ. Mảnh đất Nghệ Tĩnh được trời phú nhiều loại khoáng sản có giá trị như Vàng, chì, kẽm, đá trắng, khoáng sản vật liệu xây dựng……

Nhưng có rất nhiều khu vực đang ở tình trạng bỏ hoang, một số thì được khai thác thô sơ. Do đó việc thất thoát khoáng sản, ô nhiễm môi trường là không tránh khỏi. Với mong muốn các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư, khai thác mang lại hiệu quả cũng như có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vì vậy, Công ty CP An Lộc mong muốn tư vấn cho doanh nghiệp đầu tư vào khoáng sản ở địa bàn Nghệ An – Hà Tĩnh tất cả những thông tin cần thiết để có được mỏ một cách nhanh nhất. Dịch vụ tư vấn : - Lập đề án thăm dò - Thi công công trình thăm dò - Lập báo cáo tổng k.ết trữ lượng - Lập thiết kế cơ sở - Lập dự án đầu tư - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - Lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường - Thiết kế kỹ thuật - Thiết kế nổ mìn - Dịch vụ kỹ thuật nổ mìn. - + Định hướng phát triển (1) Hướng tới sự hội nhập quốc tế, Công ty Cổ phần An Lộc đã chủ trương tiên phong trong việc hiện đại hoá các sản phẩm dịch vụ của mình theo các tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó việc ứng dụng công nghệ và tiêu chuẩn tiên tiến nhằm mang lại chất lượng và tiến độ vượt trội là một trong những ưu tiên hàng đầu của Công ty chúng tôi.