Lĩnh vực hoạt động

Căn cứ pháp lý

Giấy phép kinh doanh số 2900564193 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 05/08/2003 và thay đổi lần thứ 6 ngày 03/02/2010.

Giấy phép khai thác khoáng sản số 1660/QĐ.UBND-ĐC ngày 08/05/2008 do UBND tỉnh Nghệ An cấp.

Phạm vi hoạt động

- Thăm dò, khai thác, chế biến mua bán khoáng sản

- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, đồ mộc dân dụng

- Tư vấn, đầu tư, thăm dò, khai thác mỏ

- Vận tải hàng hoá đường bộ

- Tư vấn thiết kế công trình khai thác mỏ

- Dịch vụ in ấn, photocopy

- Tư vấn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư xây dựng.

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác nước ngầm, công trình xử lý nước thải công nghiệp ;

- Tư vấn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường các công trình khai thác khoáng sản.