Được khai thác đá hoa tại Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

 

 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý về nguyên tắc việc khai thác đá hoa tại khu vực Kèn Cò Phạt, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép khai thác đá hoa tại khu vực nêu trên theo quy định.

* Phó Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc việc khai thác titan-zircon Nam Đề Gi II tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp giấy phép khai thác titan-zircon tại khu vực này theo quy định.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.