Tầm nhìn sứ mệnh

 Định hướng phát triển :

An lộc luôn luôn theo đuổi mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh tư vấn và khai thác mua bán khoáng sản, chuyên cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao nhất và những dịch vụ vượt ngoài sự mong đợi của khách hàng. Với mục tiêu đó An lộc luôn có chính sách nâng cao trình độ quản lý và trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên trong công ty, cùng với việc cải tiến và áp dụng những công nghệ mới vào sản phẩm của mình để nâng cao chất lượng và sản phẩm dịch vụ hơn nữa. Đối với An lộc chất lượng sản phẩm và dịch vụ được coi là nền tảng của sự phát triển bền vững, công ty.An Lộc sẽ nỗ lực hơn nữa để những tiềm năng trên mọi mặt, mọi lĩnh vực sẽ được khơi dậy và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, khẳng định vị thế của An Lộc, một thương hiệu của niềm tin.

Tầm nhìn,cam kết

An Lộc mong muốn trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, khai thác và mua bán khoáng sản, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đem lại giá trị cho khách hàng. Đồng thời an lộc cũng mong muốn đem lại cho thành viên của mình điều kiện phát triển thuận lợi nhất về tài năng, một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần và góp phần hưng thịnh quốc gia

Giá trị cơ bản

  • Con người là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của An Lộc
  • Đoàn kết hợp tác, tính kỷ luật cao, tác phong chuyên nghiệp là yếu tố tạo nên văn hoá của An Lộc
  • Chất lượng sản phẩm, dịch vụ là nền tảng của sự phát triển công ty
  • Lợi nhuận là yêu cầu sống còn của sự tồn tại và tăng trưởng
  • Góp phần xây dựng quốc gia là mong muốn của An Lộc

Những nguyên tắc định hướng

  • Khách hàng là trung tâm, là đối tượng phục vụ quan trọng nhất
  • Chất lượng sản phẩm, thời gian thực hiện thoả mãn yêu cầu của khách hàng là ưu tiên số 1
  • Liên tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng cải tiến đổi mới là vấn đề cốt yếu để thành công
  • Đoàn kết, kỷ luật tạo nên sức mạnh tổng hợp của An lộc
  • Hợp tác rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực nhằm học hỏi nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ